امروز دوشنبه 15 خرداد 1402 biologytorbat.cloob24.com
0

تقسیم بندی نورون ها از لحاظ عملکرد

نورون ها از لحاظ عملکرد به سه دسته نورون حرکتی، نورون حسی و نورون رابط تقسیم می‌شوند.

نورون حرکتی (Motor neuron) به آن دسته از نورون‌هایی گفته می‌شود که دستورات صادر شده از جانب مغز و نخاع را به اندام‌های عملکردی مثل عضلات، غدد و… می‌برند. این نورون ها معمولا دارای آکسون بلند و دندریت کوتاه هستند.

نورون ها ی حرکتی دستور صادر شده از سیستم عصبی مرکزی را به اندام های عملکری میبرد

نورون حسی (Sensory neuron) یاخته‌هایی عصبی با دندریت‌های بلند و آکسون به نسبت کوتاهی هستند که اطلاعات را از اندام‌های حسی به مراکز عصبی (مغز و نخاع) می‌برند.

نورون ها ی حسی پیام دریافتی از اندام های حسی را به مغز و نخاع انتقال می دهند

نورون رابط (Internuncial neuron) خود به دو دسته تقسیم می‌شوند:

  1. آن دسته از نورون هایی که ارتباطات را در ماده خاکستری برقرار می‌کنند و آکسونشان هرگز این ناحیه را ترک نکرده و فاقد غلاف میلین می‌باشند. به این سلول‌ها نورون رابط ناحیه‌ای گویند.
  2. نورون هایی که همانند نورون های حرکتی پیام را در دستگاه عصبی مرکزی از جایی به جای دیگر می‌برند. به این دسته از نورون های رابط، فرافکن گفته می‌شود.

نورون ها ی رابط ارتباط بین نورون ها ی حرکتی و نورون ها ی حسی را میسر می سازند

تقسیم بندی نورون ها از لحاظ ظاهر

نورون ها از نظر ظاهری به چهار دسته تقسیم می شوند

یاخته‌های عصبی را بر اساس شکل‌شان به چهار دسته تقسیم‌بندی می‌کنند:

  • تک قطبی (Unipolar)
  • تک قطبی کاذب (Pseudounipolar)
  • دو قطبی (Bipolar)
  • چند قطبی (Multipolar)

سلول عصبی تک قطبی، نورونی است که یک شاخه از آن خارج شده و به چند شاخه منشعب می‌گردد.

زمانی به یک سلول، نورون تک قطبی کاذب می‌گویند که قسمت خارج شده از سلول به دو شاخه تقسیم شده و شکلی T مانند به خود می‌گیرد.

در نورون دو قطبی، دندریت و آکسون از دو سمت جسم سلولی (سوما) خارج می‌شوند (همانند نورون های دو قطبی شبکیه چشم)

نورون های چند قطبی، سلول‌هایی هستند که از آن‌ها چند شاخه بیرون می‌زند.

تقسیم بندی نورون ها از لحاظ قطر و غلاف میلین

غلاف میلین تولید شده توسط سلول های پشتیبان به تسریع حرکت پیام الکتریکی در طول نورون ها کمک می کند

یاخته‌های عصبی از نظر قطرشان به سه دسته و با حروف انگلیسی A-B-C نمایش داده می‌شوند به طوری که گروه A بالاترین قطر را داشته و بنابراین بیش‌ترین سرعت انتقال پیام را دارد. گروه‌های B و C نیز به ترتیب قطر متوسط و قطر کم را دارند که با در نظر گرفتن این مهم سرعت انتقال پیامشان هم کمتر می‌باشد.

0

سوالات درس سلامت و بهداشت به تفکیک فصل

برای دریافت سوالات درس سلامت و بهداشت که توسط همکاران محترم گروه زیست شناسی استان آذربایجان شرقی تهیه و تنظیم شده است، روی لینک های زیر کلیک کنید.

سوالات فصل اول

سوالات فصل دوم

سوالات فصل سوم

سوالات فصل چهارم

سوالات فصل پنجم

سوالات فصل ششم

0

طرز تشکیل تیغه میانی و دیواره نخستین

تیغه میانی در اواخر آنافاز یا اوایل تلوفاز میتوز و میوز دوم تشکیل می‌شود. بدین ترتیب که در ناحیه استوایی سلول و عمود بر رشته‌های دوک، میکروتوبول‌هایی به نام فراگموپلاست (phragmoplast) در محل صفحه تقسیم و در وسط آن ظاهر می‌شوند و به‌‌طرف دو قطب سلول پیش می‌روند. بدین ترتیب صفحه‌ای از جنس پکتین و همی‌سلولز بین دو هسته قرار می‌گیرد که به طرف دیواره‌های جانبی پیش رفته و سیتوپلاسم را به دو بخش تقسیم می‌کنند. در محل تلاقی دو انتهای صفحه با دیواره سلول مادر، تعداد زیادی وزیکول‌های کوچک در سطح استوایی سلول ظاهر می‌شوند. این وزیکول‌ها در هم آمیخته و در تشکیل صفحه سلولی شرکت می‌کنند. عقیده بر این است که قبل از مرحله آنافاز، دستگاه گلژی خارج از دوک ظاهر می‌گردد و در مرحله آنافاز، وزیکول‌های حاوی قندهای مختلف از دستگاه گلژی خارج می‌شوند و سپس با حرکت به داخل سلول در منطقه استوایی بین فراگموپلاست‌ها بصورت خطی قرار می‌گیرند. به این ترتیب ورقه‌ای از جنس پکتین به نام صفحه سلولی (Cell plate) بوجود می‌آید که پس از پیدایش سلولز در دو طرف آن، تیغه میانی نامیده می‌شودو بدین صورت دیواره نخستین شکل می‌گیرد.

0

پاورپوینت های کتاب زیست شناسی پایه دهم

با سلام مجموعه پاورپوینت های زیر توسط دبیرخانه زیست شناسی مستقر در شیراز، جهت استفاده همکاران جمع آوری شده است. برای دریافت پاورپوینت مورد نظر بر روی لینک کلیک نمایید.

پاور پوینت فصل اول گفتار 1

پاورپوینت فصل اول گفتار 2

پاور پوینت فصل اول گفتار 3

پاورپوینت فصل دوم گفتار 1

پاورپوینت فصل دوم

پاورپوینت فصل دوم گفتار 2

پاورپوینت فصل دوم 2 (ادامه)

پاورپوینت فصل دوم گفتار 3

پاورپوینت فصل دوم گفتار 4

پاورپوینت فصل سوم گفتار 1

پاورپوینت فصل سوم گفتار 2

پاورپوینت فصل سوم گفتار 3

پاور پوینت فصل چهارم گفتار 1

پاور پوینت فصل چهارم گفتار 1(ادامه)

پاور پوینت فصل چهارم گفتار 2

پاورپوینت فصل چهارم گفتار 2 (ادامه)

پاورپوینت فصل چهارم گفتار 3

پاور پوینت فصل چهارم گفتار 4

پاورپوینت فصل پنجم گفتار 1

پاورپوینت فصل پنجم گفتار 2

پاورپوینت فصل پنجم گفتار 3

پاورپوینت فصل ششم گفتار 1

پاورپوینت فصل ششم گفتار 2

پاورپوینت فصل ششم گفتار 3

پاورپوینت فصل هفتم گفتار 1

پاورپوینت فصل هفتم گفتار 2

پاورپوینت فصل هفتم گفتار 3

0
آزمون آنلاین زیست دهم فصل سوم در حال برگزاری می باشد پس از مطالعه کتاب در آزمون شرکت کنید

3
دستگاه عصبی روده ای شامل شبکه عصبی میانتریک (شبکه اورباخ)بین لایه عضلات طولی و لایه عضلات حلقوی و شبکه زیر مخاطی (شبکه مایسنر)بین لایه عضلانی میانی و مخاط است. این نورونها روی هم سیستم عصبی آنتریک (دستگاه عصبی روده ای)را تشکیل می دهند. این سیستم محتوی حود 100 میلیون نورون حسی،نورون حرکتی ونورون واسطه ای در انسان است.و این تعداد به اندازه تعدادنورون هایی است که در سراسر نخاع یافت می شوند و احتمالا بهترین کار این است که این سیستم را بخش جا به جا شده سیستم عصبی مرکزی بدانیم که با تنظیم عمل گوارش سر وکار دارد.این سیستم توسط فیبر های سمپاتیکی و پارا سمپاتیکی به سیستم عصبی مرکزی متصل شده اما می تواند بدون ارتباط به طور خود مختار عمل کند. شبکه میانتریک به طور عمده با کنترل حرکتی سروکار داردو به لایه های عضلانی طولی و حلقوی عصب می دهد در حالی که شبکه زیر مخاطی به اپیتلیوم غده ای،سلولهایآندوکرینی روده و رگهای خونی زیر مخاطی عصب می دهد و به طور عمده درکنترل ترشح دستکاه گوارش دخیل است
محرک این سیستم تحریک نورون های حسی آن با محرک های مختلف مثل کشش موضعی و.می باشد
منبع:کلیات فیزیولوژی پزشکی گانونگ

0
با توجه به درخواست دانش آموزان گرامی سه جلسه کلاس کنکور به شرح زیر برگزار خواهد شد

1- بررسی دودمانه ومسایل مرتبط (ویژه دانش آموزان سوم و چهارم)

2-تحلیل کنکور سراسری 95

3- تحلیل کنکور 94 زیست شناسی

دانش آموزان علاقمند اسامی خود را به نماینده کلاس اعلام نمایند.

0
گردش خون ماهی
 
قلب ماهی ها دوحفره دارد (یک بطن و یک دهلیز)که در یک ردیف قرار گرفته اند
 
2-علاوه بر دهلیز و بطن، دو حفره به نام های سینوس سیاهرگی و پیاز آئورتی قبل و بعد از قلب وجود دارد
 
3-خون از طریق سینوسسیاهرگی وارد قلب شده و از طریق پیاز آئورتی به کمک انقباض عضلات بطن به بیرون رانده می شود.
 
4-در این نوع دستگاه گردش خون، خون در هر ضربان فقط یکبار از قلب عبور می کند (گردش خون ساده)و بعد از خروج از قلب به منظور انجام تبادلات گازی به آبشش ها و بعد از آن به اندامهای مختلف بدن می رود.
 

5- با توجه به مقاومتی که مویرگ های آبشش ها در برابر عبور خون پیش می آورند. خونی که آبشش ها را ترک می کند، فشار کمی دارد و با همین فشار در اندام ها جریان می یابد

دستگاه گردش خون کرم خاکی

 

 گردش خون بسته در کرم خاکی:
1- پنج جفت قلب لوله ای شکل دارد (هر چند در کتاب چهار جفت آن نشان داده شده است)
2- دارای سه نوع رگ می باشد (سرخرگ –مویرگ-سیاهرگ)
3- خون موجود در سیاهرگها و قلب تیره می باشد 
4- خونی که از قلب خارج می شود بعد از ورود به سرخرگ و تنفس پوستی تبدیل به خون روشن می شود ولی دیگر به قلب بر نمی گردد.
نکاتی در مورد دستگاه گردش خون خرچنگ
 
1-دستگاه گردش خون از نوع باز است
 
2- فقط خون روشن از قلب می گذرد
 
3-خون قبل از رسیدن به قلب توسط آبشش اکسیژن گیری می نماید
 
4-خرچنگ دارای دو سرخرگ پشتی و شکمی است
 
5-خرچنگ دارای یک سیاهرگ شکمی
 
6-مویرگ کامل ندارد
 
چهار سرخرگ از قلب آن خارج می شود. در سطح پشتی بدن فقط سرخرگ دارد.

در سطح شکمی بدن، هم سرخرگ و هم سیاهرگ دارد.
 
1
لایه سروزی (به انگلیسی: Serous membrane)یا نیام (به انگلیسی: Tunica)پرده‌ای است که جدار خارجی حفره‌های بدن را می‌پوشاند و روی سطوح اعضای داخلی بر می‌گرداند. سلولهای این پرده صاف ماده‌ای آبکی بنام مایع سروزی ترشح می‌کنند.

صفاق وسیع‌ترین غشای سروزی بدن است. به غشای سروزی دور قلب پیراشامه (پریکارد)و لایه سروزی دور ریه پرده جنب (پلور)گفته می‌شود. لایه سروزی کاملا از بافت همبند پوششی (ادونتیشیا)که یک بافت همبندی است متفاوت است. 

Illu stomach2.jpg
colored yellow